Toetuste taotlemine

Pakume abi kõikvõimalike toetuste taotlemisel:

  • Ettevõtluse arendamise sihtasutusest
  • Keskkonnainvesteeringute keskusest
  • Riigi tugiteenuste keskusest
  • Põllumajanduskeskuste- ja informatsiooniametist (PRIA).
  • Töötukassa

Hetkel oleme eelkõige suunatud äriplaanidele ja mahukamatele avaliku sektorite projektidele.

STARDITOETUSE TAOTLEMINE

PROJEKTIDE KIRJUTAMINE