Äriplaanide koostamine

Esmane konsultatsioon on tasuta

Kas vajad äriplaani?
Alustaval ettevõtjal on sellest kasu ennekõike enda äriideest selgema ja detailsema ülevaate saamiseks.

Äriplaani kirjutamine on vajalik alustava ettevõtte rahastamiseks

Kas plaanid taotleda lisaraha enda äriplaani alusel? Toetuste ja laenude taotlemine ei ole iseenesest keerukas, ent on üsna nüansirohke.

Alustavale ettevõtjale sobivate finantseerimisvõimaluste kaasamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest, Riigi Tugiteenuste Keskusest, finantsasutustest vms eeldab äriplaani, mis on numbriliselt läbi mõeldud ning ka arusaadaval kujul kirja pandud.

Testi tasuta enda projektiideed siin:

Projekti kirjutamise teenus

Kui projektiidee on perspektiivikas, sõlmime Sinuga lepingu projekti esitamiseks konkreetsele rahastajale (fond, pank).

Teenus sisaldab:
  • Projektitaotluse täitmist
  • Detailse projekti kirjelduse/äriplaani kirjutamist (keskmiselt paarkümmend lk)
  • Finantsprognooside koostamist
  • Lisade koostamist/hankimist

Võta ühendust

Arendusjuht

Markus Kõiv

  • (+372) 50 10 425
  • kliendihaldur@projektid.ee