Portfoolio

Millistes valdkondades oleme projekte koostanud

Projektiekspert OÜ meeskond on alates 2002.a. projekte kirjutanud. Kogemus on järgmistel teemadel:

Kliendid

Siin on välja toodud mõned meie kliendid:

Rahastatud projektid (fondid, meetmed, konkursid)

Rahastatud ja teoksil projektid alates 2002.a.

Projektiekspert OÜ meeskonna kaasabil koostatud projektid on toetust saanud järgnevatest allikatest.

EL Struktuurifondid:
• ANKide, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamisse meede www.entk.ee
• EAS piirkondade konkurentsivõime tugevdamise väikeprojektide programm www.eas.ee
• Struktuurifondide meede 2.4.3. EAS piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programm www.eas.ee
• Struktuurifondide meede 2.2. „Ettevõtluse infrastruktuuri arendamise toetamine” (ERDF) http://www.eas.ee/?id=814
• Struktuurifondide meede 4.2. „Keskkonna-alase infrastruktuuri arendamine” (ERDF) www.kik.ee
• Struktuurifondide meede 2.4. “Turismi tootearendus” (ERDF) www.eas.ee/?id=1102
• Struktuurifondide meede 3.5. “Külade taastamine ja arendamine” www.pria.ee
• Struktuurifondide meede 1.1. “Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem” (ESF) www.innove.ee/
• Struktuurifondide meede 1.3. “Võrdsed võimalused tööturul” (ESF) www.tta.ee/esftta
• Struktuurifondide meede 4.6.1. “Kohaliku füüsilise elukeskkonna arendamine” (ERDF) www.eas.ee/?id=694
• Keskkonnainvesteeringute Keskus www.kik.ee
• Struktuurifondide projektide ettevalmistusfond PPF2 www.fin.ee/?id=5447
• Struktuurifondide meede 2.1. Ettevõtete arengu toetamine “Nõustamistoetus” (ERDF) www.eas.ee/?id=926
• Struktuurifondide meede1.1.7 Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine www.innove.ee
•Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu programm www.eas.ee

Siseriiklikud:
• Phare 2003 – Integratsioonialased toetused www.meis.ee
• Riigihangete konkursid www.rha.gov.ee
• Tallinna Ettevõtlusameti stardiabi http://ettevotja.tallinn.ee
• Haigekassa www.haigekassa.ee
• Saarte programm (Eesti Regionaalarengu Agentuur) www.erda.ee
• ERDA Stardiabi www.erda.ee
• Balti-Ameerika Partnerlusprogramm www.bapp.ee
• Philip Morris Eesti, EMT, Eesti Sportlaste Ühenduse projektikonkurss “Mängumaa”
• Kesk- ja Ida-Euroopa Regionaalne Keskkonnakeskus Eestis www.recestonia.ee
• Haridusministeerium www.hm.ee
• Hasartmängumaksu Nõukogu www.rk.ee/hmn
• Integratsiooni Sihtasutus www.meis.ee
• Kultuurkapital www.ee/kulka
• Kultuurifond
• Rahvuskultuurifond www.erkf.ee
• Siseministeerium www.sm.ee
• Harju Maavalitsuse Kultuuri- ja Sporditalitus www.harju.ee
• Harjumaa Omavalitsuste Liit
• Tallinna Linnavalitsuse Spordi- ja Noorsooamet www.tallinn.ee
• Ettevõtjate töötajate ümberõppe ja täiendkoolituse programm (Eesti Regionaalarengu Agentuur) www.erda.ee

Muud allikad:
• Šveitsi koostööprogramm www.fin.ee/shveits
• Vabaühenduste Fond AEF www.oef.org.ee/norra
• Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanism www.fin.ee/eeagrants
• Hollandi Suursaatkonna MATRA KAP programm www.netherlandsembassy.ee
• Task Force www.baltichealth.org
• Phare Access 2002 www.sm.ee/esttxt/pages/goproweb0656
• EL Phare Cross Border Cooperation Program www.sisemin.gov.ee
• USA Saatkond Democracy Commission Small Grants www.usemb.ee
• Euroopa Komisjoni Delegatsioon Eestis – The European Initiative for Democracy and Human Rights (EIDHR) 2000 www.ngo.ee/EIDHR/eidhr.html
• Phare Access http://www.euroopaliit.ee/page.asp?menu=444&action=kuva&artid=1458
• European Scout Centenary Fund
• UNESCO Osalusprogramm www.unesco.ee
• Põhjamaade Ministrite Nõukogu www.nmr.ee
• The SAS & Coca-Cola Environmental Foundation www.environmental-foundation.com
• IHRD www.soros.org

KOGEMUS on ka järgmistele konkurssidele taotluste koostamisel:

• Lasteaedade kohtade loomise ja renoveerimise meede www.rahvastikuminister.ee
• National Institute on Drug Abuse (NIDA) www.nida.nih.gov
• Euroopa Komisjon, eCONTENT programm www.cordis.lu/econtent/
• Euroopa Ühenduse algatus EQUAL www.tta.ee/equal