Projekti kirjutamine

Esmane konsultatsioon on tasuta!

Esmane konsulteerimine toimub tavaliselt telefoni, meili või idee testimise ankeedi kaudu. 24 tunni jooksul saame öelda, kas põhimõtteliselt leidub fond, kust kliendi ideele on võimalik toetust taotleda.

Projekti kirjutamise täisteenus

Teenuse moto – kõik, mis on meie võimuses, teeme ära.

Kui kliendiga ühiselt on leitud, et projekti-idee on perspektiivikas, sõlmitakse leping projekti esitamiseks konkreetsele rahastajale (fond, pank).

Täisteenuse all mõistame:

  • projektitaotluse täitmist;
    detailse projekti kirjelduse/äriplaani kirjutamist (keskmiselt paarkümmend lk);
    finantsprognooside koostamist;
    lisade koostamist/hankimist.

Kuidas on tööprotsess?

Projekti kirjutamise teenuse osutamiseks külastab projektikirjutaja klienti ning kui vajalik info on käes, hakkab koostama nõutud dokumente. Projektikirjutaja valmistab ette ka kõikide dokumentide põhjad, mida klient peab lisama projektile (garantiikiri jms).

Peamine erinevus projekti kirjutamise ja konsultatsiooni vahel on tööde jaotumine kliendi ja Projektiekspert OÜ meeskonna vahel.

Kui täisteenuse (projekti kirjutamise) puhul teeb meie meeskond enamiku vajalikust tööst, siis konsultatsiooni puhul jääb meile nö viimane lihv.

Kliendil ei pea olema eelnevalt materjal paberil, piisab, kui idee on hästi läbimõeldud. Kliendi ülesandeks on seletada idee, tegevused ja kulutused lahti.

Kui rahastaja nõuab ka lisadokumente, mida meie meeskond hankida ei saa, on nende muretsemine kliendi panus (näiteks majandusaasta aruanded, tegevusload, litsentsid).

Kuigi klient kiidab heaks projekti viimase versiooni olles selle saanud selle nii elektrooniliselt kui paberil, on projekti lõplik viimistlus ja köitmine meie ülesanne, et vältida olukordi, kus mõni allkiri jääb panemata või oluline paber valesse kohta satub.