Telli äriplaani koostamine Projektieksperdist!

Esmane konsultatsioon on tasuta

Esmane konsulteerimine äriplaani kirjutamiseks toimub tavaliselt telefoni või meili teel.

Kas vajad äriplaani?

Äriplaan on vajalik mitmetel põhjustel. Alustaval ettevõtjal on sellest kasu ennekõike enda äriideest selgema ja detailsema ülevaate saamiseks.

Kas numbrid klapivad?

Tihti selgub ka äriplaani koostamise käigus, et midagi siiski mõttes olnud mudelis ei klapi. Peab ju äriline ettevõtmine olema jätkusuutlik ennekõike.

Äriplaani kirjutamine on vajalik alustava ettevõtmise rahastamiseks

Kas plaanid taotleda lisaraha enda äriplaani alusel?

Toetuste ja laenude taotlemine ei ole iseenesest keerukas, ent on üsna nüansirohke.

Alustavate ettevõtjale sobivate finantseerimisvõimaluste kaasamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest või finantsasutustest eeldab äriplaani, mis on numbriliselt läbi mõeldud, potentsiaalikas ning ka arusaadaval, loetaval kujul kirja pandud.

Projekti kirjutamise täisteenus

Teenuse moto – kõik, mis on meie võimuses, teeme ära.
Kui projektiidee on perspektiivikas, sõlmime Sinuga lepingu projekti esitamiseks konkreetsele rahastajale (fond, pank).

Täisteenuse all mõistame:
projektitaotluse täitmist;
detailse projekti kirjelduse/äriplaani kirjutamist (keskmiselt paarkümmend lk);
finantsprognooside koostamist;
lisade koostamist/hankimist.

Projekti kirjutamise teenuse osutamiseks külastab projektikirjutaja klienti ning kui vajalik info on käes, hakkab koostama nõutud dokumente.

Projektikirjutaja valmistab ette ka kõikide dokumentide põhjad, mida klient peab lisama projektile (garantiikiri jms).

Peamine erinevus projekti kirjutamise ja konsultatsiooni vahel on tööde jaotumine kliendi ja Projektiekspert OÜ meeskonna vahel.

Kui täisteenuse (projekti kirjutamise) puhul teeb meie meeskond enamiku vajalikulst tööst, siis konsultatsiooni puhul jääb meile nö viimane lihv.

Kliendil ei pea olema eelnevalt materjal paberil, piisab, kui idee on hästi läbimõeldud. Kliendi ülesandeks on seletada idee, tegevused ja kulutused lahti.

Kui rahastaja nõuab ka lisadokumente, mida meie meeskond hankida ei saa, on nende muretsemine kliendi panus (näiteks majandusaasta aruanded, tegevusload, litsentsid).

Kuigi klient kiidab heaks projekti viimase versiooni olles selle saanud selle nii elektrooniliselt kui paberil, on projekti lõplik viimistlus ja köitmine meie ülesanne, et vältida olukordi, kus mõni allkiri jääb panemata või oluline paber valesse kohta satub.