RAAMATUPIDAMISE ALGÕPE (80 AK.T.) ZOOM
Toimumise aeg: -
Koolitused Raamatupidamiskoolitused Veebikoolitused

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud algteadmised raamatupidamisest ja oskab koostada lihtsamaid tehinguid.
Õpiväljundid:
– on tutvunud Raamatupidamisseaduse ja Toimkonna juhenditega;
– tunneb tekke- ja kassapõhise raamatupidamise erisusi, oskab koostada FIE raamatupidamist;
– teab ja oskab koostada nõuetele vastavaid algdokumente;
– saab aru kahekordse kirjendamise põhimõtetest ja oskab koostada lihtsamaid kandeid;
– on tutvunud maksuseadustega ja oskab arvutada käibemaksu ning tööjõumakse;
– arvestab töö-, haigus- ning puhkusetasu;
– teab põhivara amortisatsiooni arvestamise põhimõtteid;
– koostab deklaratsioone ja aruandeid;
– omab ülevaadet kasutatavatest raamatupidamisprogrammidest.
Koolituse õppekava näed SIIT

Toimumise koht: veebikeskkonnas Zoom
Maht: 80 akad.tundi, millest 60 akad.tundi on auditoorselt ja 20 akad. tundi iseseisvat tööd
Koolituse hind: 699 eurot + käibemaks 20%. Hind sisaldab koolitusmaterjale, kohvi- ja teepause
Projektiekspert OÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner
Lisainfo ja registreerimine: projektijuht Ülle Käär, tel 5074717, ylle.kaar@projektid.ee