Meie ettevõtluskoolitused on mõeldud kõigile, kes soovivad oma äriidee teostamisega alustada kohe algusest peale õigel viisil ja võimalikult edukalt.

Samavõrd oluline on vahetu tagasiside lektoritelt ja teistelt koolitusel osalejatelt, et vältida ettevõtjana alustades vigu, mis võivad maksta oluliselt aega ja raha.

Projektiekspert on Töötukassa koolituskaardi partner.

Ettevõtluskoolitused Sinu edu heaks

Koolituste olulisim tulemus osaleja jaoks on see, et ta saab teada, kui suures mahus on vaja teenuseid osutada või tooteid toota selleks, et tegutseda jätkusuutlikult.

Kui juba paberil näha, et see ei ole võimalik, on oluliselt parem seda avastada praktilise koolituse käigus, mitte peale aastast proovimist, rabelemist, võib-olla liigsete kohustuste võtmist ja alles siis nentimist, et need numbrid tegelikult ei toimi. On olnud osalejaid, kes tulevad ühe ideega ja koolituse käigus muudavad selle teiseks.

Koolitustel saavad osalejad tagasisidet teistelt osalejatelt ja ka iga teemat andvatelt lektoritelt.

Koolitusel valmib äriplaan

Osalejad saavad koolituse jooksul valmis kirjutada oma äriplaani, mida saab seejärel kasutada finantseerimisvõimaluste või toetuste taotlemiseks sobivast allikast (EAS, Kredex, PRIA, RTK, pangad jt).

Ka alustavale ettevõttele saadaolevatest toetustest ja nende taotlemisest anname koolitustel ülevaade ja jagame praktilisi kogemusi, mida oleme kogunud pea kahe aastakümne jooksul toetuste valdkonnas tegutsedes.

Koolitus Stardiedu aitab 7 koolituspäevaga saada aru, kas Sinu äri toimib tulevikus või oli see lihtsalt ilus mõte.

Meie koolitustelt on läbi käinud sadu alustavaid ettevõitjad. Uhkusega toome välja järgmised Eestis edu saavutanud ettevõtted:

Triibuvineer OÜ

Crabsec